اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره‌ها

6

تعداد شماره‌ها

11

تعداد نویسندگان

159

تعداد داوران

76

تعداد مقالات ارسال‌شده (از 1398)

104

تعداد مقالات پذیرفته شده (از 1398)

34

درصد پذیرش

33

درصد عدم پذیرش

46

زمان پذیرش (روز) 119

تعداد دریافت فایل از نویسندگان

13,089

تعداد پایگاه های نمایه شده

8

دوفصلنــامه علمی مطالعــات جمعیتی توسط مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور منتشر می‏‌شود. محورهای مورد نظر این دوفصلنامه، موضوعات مرتبط با جمعیت، از جمله ازدواج، خانواده و فرزندآوری، مهاجرت داخلی و شهرنشینی، مهاجرت بین‌المللی و پناهندگی، جمعیت، سلامت و طول عمر،  سالخوردگی جمعیت و مناسبات بین‌نسلی، روش‌ها و مدل‌سازی جمعیت، اقتصاد جمعیت، سرمایه انسانی و بازار کار، و جمعیت، محیط زیست و توسعه پایدار می‌باشد.  


دوفصــــــــلنامه مطالعــــــــات جـــــــمعیتی

سال آغاز انتشار:   1392

حوزه تخصصی:   جمعیت‌شناسی 

ترتیب انتشار:   دو فصلنامه 

رتبه نشریه در ارزیابی وزارت علوم:  (ج)

زبان انتشار:  فارسی  با چکیده انگلیسی

نوع داوری:  دو سو کور

تعداد داوران هر مقاله: حداقل دو داور

هزینه داوری مقاله:   500000 ریال 

هزینه انتشار مقاله:   3500000 ریال 

وضعیت انتشار:  دسترسی رایگان به تمام مقالات


از نویسندگان گرامی تقاضا می‌شود قبل از ارسال مقاله به نشریه راهنمای تنظیم مقاله را به‌دقت مطالعه نمایند. 

 تمامی مقالات ارسالی به نشریه،  قبل از ارسال به فرآیند داوری، از طریق سامانه همیاب  مشابهت‌یابی می‌شوند.
 اصول اخلاق علمی این نشریه مبتنی بر منشور اخلاقی کمیته بین‌المللی اخلاق در نشر (COPE) بوده و در راستای   منشور و موازین اخلاق پژوهش، مصوب  معاونت  پژوهش  و  فناوری وزارت علوم، تحقیقات و  فناوری  می‌باشد.

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 3-372 

9. تأثیر سالمندی جمعیت بر آینده نظام بازنشستگی ایران

صفحه 261-288

10.22034/jips.2020.236663.1057

بهاره دهقانی؛ مجید دشتبان فاروجی؛ عبداله خوشنودی؛ محمد علی‌نژاد مفرد


ابر واژگان