دوفصلنامه مطالعات جمعیتی با درجه علمی-پژوهشی (نامه شماره 3/18/318588 مورخ 1397/12/12 کمیسیون نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) توسط مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور منتشر می‏‌شود. محورهای مورد نظر این دوفصلنامه موضوعات مرتبط با جمعیت از جمله ازدواج، خانواده و فرزندآوری؛ مهاجرت داخلی و شهرنشینی؛ مهاجرت بین‌المللی و پناهندگی؛ جمعیت، سلامت و طول عمر؛ سالخوردگی جمعیت و مناسبات بین نسلی؛ روش‌ها و مدل‌سازی جمعیت؛ اقتصاد جمعیت؛ سرمایه انسانی و بازار کار؛ جمعیت، محیط زیست و توسعه پایدار می‌باشد.  

قابل توجه نویسندگان گرامی

به اطلاع می‌رساند بر اساس مصوبه هیأت رئیسه مؤسسه، از تاریخ 18 فروردین 1399، جهت مراحل ارزیابی، ویراستاری و چاپ مقالات پذیرش شده در مجله مطالعات جمعیتی، مبلغ 3/000/000 ریال از نویسنده یا نویسندگان دریافت خواهد شد.  

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398 

4. تأثیر سالخوردگی جمعیت بر نابرابری توزیع درآمد در ایران

صفحه 103-125

سهیلا پروین؛ شعله باقری‌پرمهر؛ فاطمه پاگرد علیشاهی


6. مطالعه عوامل مرتبط با سازگاری دانش‌آموزان افغانستانی ساکن در شهر شیراز

صفحه 149-175

رقیه خسروی؛ راضیه بهادری؛ فاطمه گراوند؛ علی یار احمدی


ابر واژگان