اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره‌ها

5

تعداد شماره‌ها

10

تعداد مقالات

81

تعداد نویسندگان

134

تعداد مشاهده مقاله

7,477

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

7,745

نسبت مشاهده بر مقاله

92.31

نسبت دریافت فایل بر مقاله

95.62

تعداد مقالات ارسال شده

89

تعداد مقالات رد شده

43

درصد عدم پذیرش

48

تعداد مقالات پذیرفته شده

18

درصد پذیرش

20

زمان پذیرش (روز)

108

تعداد پایگاه های نمایه شده

3

تعداد داوران

73

دوفصلنــامه مطالعــات جمعیـتــی با درجه علمی پژوهشی (نامه شماره 3/18/318588 مورخ 1397/12/12 کمیسیون نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) توسط مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور منتشر می‏‌شود. محورهای مورد نظر این دوفصلنامه، موضوعات مرتبط با جمعیت، از جمله ازدواج، خانواده و فرزندآوری، مهاجرت داخلی و شهرنشینی، مهاجرت بین‌المللی و پناهندگی، جمعیت، سلامت و طول عمر،  سالخوردگی جمعیت و مناسبات بین‌نسلی، روش‌ها و مدل‌سازی جمعیت، اقتصاد جمعیت، سرمایه انسانی و بازار کار، و جمعیت، محیط زیست و توسعه پایدار می‌باشد.  


دوفصــــــــلنامه مطالعــــــــات جـــــــمعیتی

حوزه تخصصی:   جمعیت‌شناسی 

درجه:   علمی پژوهشی

ترتیب انتشار:   دو فصلنامه 

زبان انتشار:  فارسی  با چکیده انگلیسی

نوع داوری:  دو سو کور

تعداد داوران هر مقاله: حداقل دو داور

هزینه چاپ مقاله:   3000000 ریال 

وضعیت انتشار:  دسترسی رایگان به تمام مقالات


از نویسندگان گرامی تقاضا می‌شود قبل از ارسال مقاله به نشریه راهنمای تنظیم مقاله را به‌دقت مطالعه نمایند. 

 تمامی مقالات ارسالی به نشریه،  قبل از ارسال به فرآیند داوری، از طریق سامانه همیاب  مشابهت‌یابی می‌شوند.
 اصول اخلاق علمی این نشریه مبتنی بر منشور اخلاقی کمیته بین‌المللی اخلاق در نشر (COPE) بوده و در راستای   منشور و موازین اخلاق پژوهش، مصوب  معاونت  پژوهش  و  فناوری وزارت علوم، تحقیقات و  فناوری  می‌باشد.

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 3-210 

ابر واژگان