دوفصلنامه مطالعات جمعیتی با درجه علمی-پژوهشی (نامه شماره 3/18/318588 مورخ 1397/12/12 کمیسیون نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) توسط مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور منتشر می‏‌شود. محورهای مورد نظر این دوفصلنامه موضوعات مرتبط با جمعیت از جمله ازدواج، خانواده و فرزندآوری؛ مهاجرت داخلی و شهرنشینی؛ مهاجرت بین‌المللی و پناهندگی؛ جمعیت، سلامت و طول عمر؛ سالخوردگی جمعیت و مناسبات بین نسلی؛ روش‌ها و مدل‌سازی جمعیت؛ اقتصاد جمعیت؛ سرمایه انسانی و بازار کار؛ جمعیت، محیط زیست و توسعه پایدار می‌باشد.  

قابل توجه نویسندگان گرامی

به اطلاع می‌رساند بر اساس مصوبه هیأت رئیسه مؤسسه، از تاریخ 18 فروردین 1399، جهت مراحل ارزیابی، ویراستاری و چاپ مقالات پذیرش شده در مجله مطالعات جمعیتی، مبلغ 3/000/000 ریال از نویسنده یا نویسندگان دریافت خواهد شد.  

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 3-210 

ابر واژگان