نویسنده = ملیحه علی‌مندگاری
تعداد مقالات: 5
1. کندوکاو نقش شبکه‌های مهاجرتی در شکل‌گیری جریان‌ مهاجرت از شهرکرد به اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1400

10.22034/jips.2021.278872.1101

ملیحه علی‌مندگاری؛ حجیه‌ بی‌بی رازقی نصرآباد؛ آرزو محمودی


2. بررسی نگرش شهروندان شهر اصفهان به مراکز نگهداری سالمندان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 33-61

10.22034/jips.2021.238516.1064

ملیحه علی‌مندگاری؛ محمد ترکاشوند مرادآبادی؛ محمد عباسی


3. بررسی عوامل مؤثر بر میزان طلاق استان‌های ایران با استفاده از مدل تحلیل مسیر

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 181-210

فریبا سادات بنی هاشمی؛ ملیحه علی مندگاری؛ شهلا کاظمی‌پور؛ محمد غلامی فشارکی


4. مطالعه کیفی بسترها و پیامدهای خانوادگی اشتغال زنان در شهر یزد

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-166

طاهره کاوه‌ای‌‌سرچقا؛ ملیحه علی‌مندگاری؛ حسین افراسیابی؛ حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد


5. آزمون مدل نظری - مفهومی تمایل زوجین به طلاق در شهر تهران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 61-93

ملیحه علی‏‌مندگاری؛ محمود قاضی‌طباطبایی؛ سید محمدهانی ساداتی