کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی و بهره‌وری در ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 293-313

10.22034/jips.2021.258479.1088

مهدی نجاتی؛ علیرضا شکیبایی؛ مصطفی غلامی