کلیدواژه‌ها = نگرش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نگرش شهروندان شهر اصفهان به مراکز نگهداری سالمندان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 33-61

10.22034/jips.2021.238516.1064

ملیحه علی‌مندگاری؛ محمد ترکاشوند مرادآبادی؛ محمد عباسی