کلیدواژه‌ها = شهر تهران
تعداد مقالات: 3
1. بررسی وضعیت جابجایی درون‌شهری در شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 35-62

10.22034/jips.2019.113853

ولی‌اله رستمعلی‌زاده؛ رضا نوبخت


2. مطالعه ابعاد احساس امنیت و عوامل جمعیتی- زمینه‌ای مؤثر بر آن در میان زنان شهر تهران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 117-151

حجیه‌بی‌بی رازقی‌نصرآباد؛ علی رحیمی


3. آزمون مدل نظری - مفهومی تمایل زوجین به طلاق در شهر تهران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 61-93

ملیحه علی‏‌مندگاری؛ محمود قاضی‌طباطبایی؛ سید محمدهانی ساداتی