کلیدواژه‌ها = زنان
تعداد مقالات: 3
2. مطالعه ابعاد احساس امنیت و عوامل جمعیتی- زمینه‌ای مؤثر بر آن در میان زنان شهر تهران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 117-151

حجیه‌بی‌بی رازقی‌نصرآباد؛ علی رحیمی


3. عوامل تعیین‌کننده نگرش به ازدواج و تشکیل‌ خانواده در شهر یزد

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 131-162

مرجان صباغچی؛ عباس عسکری‌ندوشن؛ فاطمه ترابی