کلیدواژه‌ها = ضریب جینی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر سالخوردگی جمعیت بر نابرابری توزیع درآمد در ایران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 103-125

سهیلا پروین؛ شعله باقری‌پرمهر؛ فاطمه پاگرد علیشاهی


2. سطح و روند تغییرات نابرابری‌های بین فردی طول عمر در ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-82

شفیعه قدرتی