کلیدواژه‌ها = مهاجران افغانستانی
تعداد مقالات: 3
1. خوانش مهاجران افغانستانی ساکن ایران از بازنمایی آن‏ها در تلویزیون ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 121-145

10.22034/jips.2021.251018.1080

عبدالله بیچرانلو؛ آزاده طاهری


2. سیاست فرهنگی و حقوق بشر مهاجران افغانستانی در ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 195-229

10.22034/jips.2020.235469.1055

شهلا باقری؛ منصوره افقهی


3. بازگشت به وطن یا ماندن جوانان افغانستانی در ایران‬‬‬

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 119-150

رسول صادقی؛ محمدجلال عباسی‌شوازی