کلیدواژه‌ها = باروری
تعداد مقالات: 8
1. عوامل مؤثر بر فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند در شهر تهران با استفاده از مدل‌های سابقه رخداد وقایع

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 127-156

10.22034/jips.2020.113851

حجیه‌بی‌بی رازقی نصرآباد؛ میمنت حسینی چاوشی؛ محمدجلال عباسی‌ شوازی


2. معلومات باروری و تعیین‌کننده‌های آن در زنان و مردان در شرف ازدواج شهر تهران

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-72

فریده خلج‌آبادی فراهانی؛ شیرین معصومی جورشری؛ مینور لمیعیان؛ مریم عباسی


3. بررسی ارتباط بین حرکات جمعیت و برابری جنسیتی در ایران با استفاده از مدل‏ سری‏‌های زمانی (90-1335)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 65-93

توکل آقایاری هیر؛ فاطمه گلابی؛ مهدی شفیعی زازلی


4. مشارکت اقتصادی زنان و باروری در ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 39-62

شهرزاد کاظمی؛ علی مزیکی؛ سید فرخ مصطفوی


5. بررسی چندمتغیری میزان باروری کل و شاخص‌های مربوطه در ایران

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 9-42

حسن عینی‌زیناب


7. بررسی عوامل مؤثر بر باروری زنان 44- 35 ساله در استان‌های منتخب

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 109-127

حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد


8. باروری در ایران و شهر تهران: میزان‌ها، روندها و تفاو‌ت‌ها

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 87-107

امیر عرفانی