موضوعات = مهاجرتهای بین‌المللی و پناهندگی
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل نهادی چالش‌های مدیریت مهاجرت به خارج از کشور با بهره‌گیری از رویکرد نونهادگرایی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 85-119

10.22034/jips.2021.275674.1100

بهناز موحدی؛ میثم موسایی؛ سید محمدکاظم سجادپور؛ ابراهیم متقی؛ علی بقایی سرابی


2. سیاست فرهنگی و حقوق بشر مهاجران افغانستانی در ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 195-229

10.22034/jips.2020.235469.1055

شهلا باقری؛ منصوره افقهی


4. مطالعه عوامل مرتبط با سازگاری دانش‌آموزان افغانستانی ساکن در شهر شیراز

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 149-175

رقیه خسروی؛ راضیه بهادری؛ فاطمه گراوند؛ علی یار احمدی


5. بازگشت به وطن یا ماندن جوانان افغانستانی در ایران‬‬‬

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 119-150

رسول صادقی؛ محمدجلال عباسی‌شوازی