موضوعات = مهاجرتهای بین‌المللی و پناهندگی
تعداد مقالات: 3
2. مطالعه عوامل مرتبط با سازگاری دانش‌آموزان افغانستانی ساکن در شهر شیراز

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 149-175

رقیه خسروی؛ راضیه بهادری؛ فاطمه گراوند؛ علی یار احمدی


3. بازگشت به وطن یا ماندن جوانان افغانستانی در ایران‬‬‬

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 119-150

رسول صادقی؛ محمدجلال عباسی‌شوازی