موضوعات = فرزندآوری
تعداد مقالات: 10
1. عوامل مؤثر بر تعداد ایده‌آل فرزندان در خانواده در استان سیستان و بلوچستان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 91-125

10.22034/jips.2019.113848

محمدرضا حسنی؛ حمیده محمدزاده؛ فاطمه محمدزاده


2. عوامل مؤثر بر فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند در شهر تهران با استفاده از مدل‌های سابقه رخداد وقایع

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 127-156

10.22034/jips.2020.113851

حجیه‌بی‌بی رازقی نصرآباد؛ میمنت حسینی چاوشی؛ محمدجلال عباسی‌ شوازی


3. تأثیر مکانیزم‌های شبکه‌های اجتماعی بر قصد فرزندآوری زنان نقاط شهری استان بوشهر

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-39

محمدجلال عباسی‌شوازی؛ احمد دراهکی


4. بررسی تأثیر عوامل فرهنگی بر ترجیحات فرزندآوری جوانان در شهر تهران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 63-89

رسول صادقی؛ راضیه طریقتی تابش


5. نقش نگرش و تقسیم کار جنسیتی در ترجیحات و نیات باروری زنان و مردان شهر تهران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 95-129

فریده خلج‌آبادی فراهانی


6. عوامل تعیین‌کننده نگرش به ازدواج و تشکیل‌ خانواده در شهر یزد

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 131-162

مرجان صباغچی؛ عباس عسکری‌ندوشن؛ فاطمه ترابی


8. عقلانیت اقتصادی و اجتماعی و کنش فرزندآوری در شهر تهران؛ نتایج یک مطالعه کیفی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 101-131

عادل عبدالهی؛ غلامعلی فرجادی


10. قصد تک‌‌فرزندی و تعیین‌کننده‌های آن در زنان و مردان در شرف ازدواج در تهران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 61-85

فریده خلج‌آبادی فراهانی؛ حسن سرایی