موضوعات = جمعیت و سلامت
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه رفتارهای پرخطر جنسی و عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با آن در میان جوانان شهر شیراز

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 157-184

10.22034/jips.2019.113854

صدیقه البرزی؛ مجید موحد؛ ‌علی‌یار احمدی؛ منصور طبیعی


2. سلامت خانواده و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در شهرهای تهران و یزد

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 163-192

خدیجه سفیری؛ عَذرا ذاکری هامانه


3. بررسی رابطه مشخصه‌های باروری با احتمال ابتلا به بیماری عروق کرونر در زنان کاندیدای آنژیوگرافی در شهر یزد

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 37-60

عباس عسکری‌ندوشن؛ صدیقه حاجی‌هاشمی؛ سمانه رنجبری بیوردی