موضوعات = اقتصاد جمعیت
تعداد مقالات: 11
1. بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی و بهره‌وری در ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 293-313

10.22034/jips.2021.258479.1088

مهدی نجاتی؛ علیرضا شکیبایی؛ مصطفی غلامی


2. بررسی تحولات امید زندگی بیکاری در استان‌های ایران طی سال‌های 1395-1385

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 231-260

10.22034/jips.2020.115599

مهسا صادقی‌نژاد؛ غلامرضا حسنی درمیان


3. تأثیر سالمندی جمعیت بر آینده نظام بازنشستگی ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 261-288

10.22034/jips.2020.236663.1057

بهاره دهقانی؛ مجید دشتبان فاروجی؛ عبداله خوشنودی؛ محمد علی‌نژاد مفرد


6. تأثیر سالخوردگی جمعیت بر نابرابری توزیع درآمد در ایران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 103-125

سهیلا پروین؛ شعله باقری‌پرمهر؛ فاطمه پاگرد علیشاهی


7. عوامل مؤثر بر نابرابری توزیع درآمد در ایران با تأکید بر نقش مهاجرت و شهرنشینی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 127-147

محمدطاهر احمدی‌شادمهری؛ ابراهیم قائد؛ مژگان مرادی


8. بررسی الگوهای مدیریت و هزینه‌کرد پول در روابط میان زوجین

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-36

فاطمه مدیری


9. مشارکت اقتصادی زنان و باروری در ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 39-62

شهرزاد کاظمی؛ علی مزیکی؛ سید فرخ مصطفوی


11. عقلانیت اقتصادی و اجتماعی و کنش فرزندآوری در شهر تهران؛ نتایج یک مطالعه کیفی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 101-131

عادل عبدالهی؛ غلامعلی فرجادی