موضوعات = اشتغال
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه کیفی بسترها و پیامدهای خانوادگی اشتغال زنان در شهر یزد

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-166

طاهره کاوه‌ای‌‌سرچقا؛ ملیحه علی‌مندگاری؛ حسین افراسیابی؛ حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد


2. جمعیت و اشتغال در ایران: دیدگاه سیستمی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-37

سیده زهرا کلانتری بنادکی؛ عادل آذر؛ آمنه خدیور


3. مشارکت اقتصادی زنان و باروری در ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 39-62

شهرزاد کاظمی؛ علی مزیکی؛ سید فرخ مصطفوی