موضوعات = جمعیت و منابع
تعداد مقالات: 1
1. جمعیت و آب: تعیین جمعیت بهینه ایران با توجه به منابع آب شیرین

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 163-182

علی‌رضا دقیقی‌ اصلی؛ غلامرضا گرایی‌نژاد؛ نسیم عجایبی