تعداد مقالات: 105

1. جلد و صفحات آغازین این شماره

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 0-8


2. جلد و صفحات آغازین این شماره

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 0-8


3. جلد و صفحات آغازین این شماره

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-6


4. جلد و صفحات آغازین این شماره

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-6


5. جلد و صفحات آغازین این شماره

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-6


6. جلد و صفحات آغازین این شماره

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-6


7. عوامل تعیین‌کننده کاهش بُعد خانوار در ایران طی چهار دهه اخیر

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 3-36

10.22034/jips.2020.224772.1035

میلاد بگی؛ محمدجلال عباسی شوازی


8. بررسی امکان بهبود امید زندگی ایران با حذف علل عمده مرگ طی دوره 1394-1385

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-29

محمد ساسانی‌پور؛ مصیب محبی میمندی


9. اهمیت ازدواج و تعیین‌کننده‌های آن با تاکید بر نقش نگرش و تجربه جنسی قبل از ازدواج در دختران دانشجو در تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1399

10.22034/jips.2021.243444.1075

فریده خلج‌آبادی فراهانی


10. تأثیر مکانیزم‌های شبکه‌های اجتماعی بر قصد فرزندآوری زنان نقاط شهری استان بوشهر

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-39

محمدجلال عباسی‌شوازی؛ احمد دراهکی


12. جمعیت و اشتغال در ایران: دیدگاه سیستمی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-37

سیده زهرا کلانتری بنادکی؛ عادل آذر؛ آمنه خدیور


13. شبیه‌سازی تغییرات جمعیتی ایران با استفاده از مدل پایه عامل بنیان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-38

امیر آذرفر؛ عادل آذر؛ سیده زهرا کلانتری بنادکی


14. بررسی الگوهای مدیریت و هزینه‌کرد پول در روابط میان زوجین

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-36

فاطمه مدیری


15. برابری جنسیّتی و همگرایی باروری در کشورهای با اکثریّت مسلمان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-34

حاتم حسینی؛ زهرا جلیلیان


17. بررسی چندمتغیری میزان باروری کل و شاخص‌های مربوطه در ایران

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 9-42

حسن عینی‌زیناب


18. بررسی عوامل برانگیزنده تمایل به ثبت وقایع جمعیتی در استان کردستان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-63

سعید خانی؛ قربان حسینی


20. بررسی مقایسه ای تغییرات در ساختار خانواده در میدان روستایی و عشایری: مطالعه موردی شهرستان گیلانغرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1400

10.22034/jips.2021.248159.1078

یونس اکبری


22. ترجیحات قومی فرزندآوری در ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 35-60

یعقوب فروتن؛ سمیه میرزایی


23. بررسی رابطه مشخصه‌های باروری با احتمال ابتلا به بیماری عروق کرونر در زنان کاندیدای آنژیوگرافی در شهر یزد

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 37-60

عباس عسکری‌ندوشن؛ صدیقه حاجی‌هاشمی؛ سمانه رنجبری بیوردی


24. تبیین‌کننده‌های اجتماعی و فرهنگیِ ایده‌آل‌های ازدواج جوانان 30-18 ساله شهر شیراز

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 37-61

مهسا نوری کوچی؛ علی‌یار احمدی


25. مشارکت اقتصادی زنان و باروری در ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 39-62

شهرزاد کاظمی؛ علی مزیکی؛ سید فرخ مصطفوی