دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

1. تأثیر سلامت شهری بر جابجایی شهروندان پیمایشی در پنج منطقه منتخب شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

10.22034/jips.2020.115598

فاطمه حیدرجماعت؛ منصور شریفی؛ علی بقائی سرابی


2. تأخیر در سن اشتغال: تعیین طول دوره بیکاری در ایران به تفکیک سن، جنس و استان طی سال‎های 1385، 1390 و 1395

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

10.22034/jips.2020.115599

مهسا صادقی نژاد؛ غلامرضا حسنی درمیان