دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

1. اهمیت ازدواج و تعیین‌کننده‌های آن با تاکید بر نقش نگرش و تجربه جنسی قبل از ازدواج در دختران دانشجو در تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1399

10.22034/jips.2021.243444.1075

فریده خلج‌آبادی فراهانی


3. بررسی نابرابری های مرگ و میر کشور در بستر توسعه: مقایسه موردی دو استان گیلان و سیستان و بلوچستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1400

10.22034/jips.2021.273241.1096

محمد ساسانی‌پور؛ مهیار محبی میمندی


4. کندوکاو نقش شبکه‌های مهاجرتی در شکل‌گیری جریان‌ مهاجرت از شهرکرد به اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1400

10.22034/jips.2021.278872.1101

ملیحه علی‌مندگاری؛ حجیه‌ بی‌بی رازقی نصرآباد؛ آرزو محمودی


5. استقلال زنان و دوام ازدواج منجر به طلاق در میان گروه‌های قومی منتخب در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

10.22034/jips.2021.290135.1113

حاتم حسینی؛ رضا تیموری ارشد


6. تحلیل فضایی تأثیر مهاجرت‌ داخلی بر تغییر ساختار‌ سنی جمعیت در شهرستان‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

10.22034/jips.2021.136765.2541

فاطمه تنها؛ حسین محمودیان؛ رسول صادقی؛ مجید کوششی؛ حمیدرضا ربیعی دستجردی


علمی مروری

7. معرفی مدل‌سازی عامل‌بنیان در تبیین باروری پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22034/jips.2021.263638.1091

محمدجلال عباسی‌ شوازی؛ نصیبه اسمعیلی