برازش الگوی سنی مهاجرت داخلی در ایران با برنامه مدل چند نمایی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جمعیت‌شناسی، دانشگاه یزد

2 استادیار جمعیت‌شناسی، دانشگاه یزد

3 محقق و مدرس، دانشگاه کیپ تاون

چکیده

الگوهای سنی یک مقیاس کلیدی برای مقایسه کردن مهاجرت‌های داخلی یا خارجی در بین کشورها و یا در طی زمان می‌باشد. میزان‌های مشاهده شده مهاجرتی نظم‌های قوی را در الگوهای سنی نشان می‌دهد. این نظم‌ها را می‌توان به وسیله توابع ریاضی که به‌عنوان برنامه مدل‌های مهاجرتی چندنمایی شناخته شده است نشان داد. مدل‌های چند نمایی روشی برای هموار کردن الگوهای سنی، اصلاح داده‌های گمشده و مقایسه الگوهای سنی مهاجرت‌ می‌باشند. در سرشماری‌های صورت گرفته در ایران، سؤالات مهاجرت وجود داشته و فهم قابل‌توجهی را از الگوهای مهاجرت و حجم تحرکات جمعیتی در کشور به‌دست داده است. ولی این داده‌ها از لحاظ سن با خطا مواجه بوده و الگوی سنی مناسبی برای مهاجران از این طریق قابل ترسیم نیست. مقاله حاضر با استفاده از سیستم مدل‌های چندنمایی، طراحی شده به وسیله راجرز و کاسترو (1981)، به بررسی الگوهای سنی و جنسی مهاجرت در کشور پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد مدل 7 پارامتری منطبق بر الگوی سنی مهاجرت داخلی ایران بوده است و الگوی سنی مهاجرت داخلی ایران شبیه به مدل استاندارد می‌باشد که در نهایت الگوی برآوردشده مهاجرت در سنین منفرد و به تفکیک جنس برای استفاده محققان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fitting the Age Pattern of Internal Migration in Iran with Multi-Exponential Model

نویسندگان [English]

  • Leila Zandy 1
  • Mohammad Torkashvand Moradabadi 2
  • Tom Moultrie 3
1 Phd candidate of demography at Yazd university
2 Faculty of Social Sciences, Yazd University
3 Researcher and instructor at the University of Cape Town
چکیده [English]

Age patterns are a key scale for comparing internal or external migration between countries or over time. The observed migration rates show strong regularities in age patterns. These regularities can be showed by mathematical functions known as multi-dimensional migration models. Multi-exponential models are a way of smoothing age patterns, correcting missing data, and comparing migration age patterns. There are migration questions in the censuses in Iran and it has gained considerable understanding into the patterns of migration and the volume of population movements in the country.  But these data are age-related error, and the appropriate age pattern for immigrants cannot be plotted. The present paper studies the age and sex patterns of migration in the country using multivariate modeling system designed by Rogers and Castro (1981). The results showed that the 7-parameter model was in accordance with the age pattern of internal migration of Iran and the age pattern of internal migration is similar to the standard model. Finally, the estimated pattern of migration by single ages and sex for researchers is presented.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Migration
  • age pattern
  • Multi-exponential model
  • Rogers and Castro model
  • Iran