ناامنی اقتصادی و ایده‌‏آل‏‌های ازدواج و باروری: مطالعه دو نسل مادران و فرزندان در شهرستان سنندج

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

صاحب‏نظران اقتصادی رفتار باروری زوجین در بسترهای مختلف را از دیدگاه اقتصادی تبیین نموده‏اند. نظریه‏های جدیدتر برخاسته از مدل اقتصاد خُرد باروری، باروری پایین را ناشی از شرایط ناامن اقتصادی و واکنشی به فاصله بین واقعیات و انتظارات اقتصادی دانسته‏اند. بطور ویژه، طرفداران نظریه اجتناب از خطر، تأخیر در ازدواج و نگرش‏های کم‏فرزندی را مکانیسم مدیریت رفتاری افراد با توجه به شرایط و یا انتظارات اقتصادی خویش می‏دانند. مقاله حاضر، رابطه‌ی ناامنی اقتصادی و ایده‏آل‏های ازدواج و باروری را در میان دو نسل مادران و فرزندان در شهرستان سنندج بررسی کرده است. داده‏های تحقیق از پیمایش ایده‏آل‏ها و رفتارهای باروری سنندج در سال 1393 اخذ شده و اطلاعات مربوط به 210 نفر از نسل مادران و 210 نفر از نسل فرزندان جوان 29-15 ساله هرگز ازدواج‏نکرده‌ی خانوارهای پیمایش مذکور است. نتایج مطالعه، ضمن نشان دادن تفاوت در ویژگی‏های زمینه‏ای و ایده‏آل‏های ازدواج و باروری دو نسل، رابطه معنی‏دار ناامنی اقتصادی با این ایده‏آل‏ها را آشکار ساخت. نتایج تحلیل چند متغیره نیز نشان داد که ناامنی اقتصادی همراه با متغیرهای سن، محل سکونت و تحصیلات افراد تبیین‏کننده ایده‏آل‏های ازدواج و باروری پایین در میان دو نسل است. نتیجه سیاستی مقاله آن است‏که به‏منظور جلوگیری از کاهش بیشتر ایده‏آل‏ها و در نتیجه پیشگیری از شکل‏گیری باروری بسیار پایین، سیاست‏های جمعیتی بایستی با توجه به وضعیت اقتصادی جوانان در سن ازدواج و زوجین در سنین باروری تنظیم شوند، و برنامه‏های حمایتی که امنیت اقتصادی جوانان را تضمین نموده و تسهیل‏کننده‌ی تحقق ایده‏آل‏های ازدواج و فرزندآوری می‏باشند، در اولویت قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic Insecurity, Marriage and Fertility Ideals: A Study among Mothers and Children Generations in Sanandaj District

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi
  • Saeed Khani
چکیده [English]

from an economic perspective. Newer theories arose from the microeconomics of fertility have attributed the low fertility ideals to the economic insecure conditions and a response to the gap between economic realities and expectations. Specifically, the adherents of risk aversion theory have conceived the delay in marriage and low childbearing ideas as individual's behavioral management mechanism related to their economic conditions or expectations. This study has investigated the relationship between economic insecurity and the marriage and fertility ideals among mothers and younger generation (their unmarried youth children) in Sanandaj district. The data was derived from "Sanandaj's Fertility Ideals and Behaviors Survey (SFIBS) in 2014" and a sample of 210 mothers and 210 unmarried youth children of them in survey's households were considered. The results showed both difference in background characteristics and marital and fertility ideals of the two generations, and significant relationship between economic insecurity and marital and fertility ideals. Moreover, the results of multivariate analyses showed that economic insecurity, after control of effect of age, residence location and education explains the low marriage and fertility ideals among the two generations. According to these results, to prevent greater reduction in fertility ideals and resulted very low fertility, population policies need to be introduced based on the economic situation of young people in marriage age and couples in childbearing ages.  Finally, the prioritization of supportive programs that ensures economic security for young people is utmost important to facilitate the realization of the marriage and childbearing ideals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ideal marriage age
  • Ideal number of children
  • Economic insecurity
  • Gap between economic realities and expectation