عوامل تعیین‌کننده نگرش به ازدواج و تشکیل‌ خانواده در شهر یزد

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ابعاد گوناگون رفتاری و نگرشی مرتبط با ازدواج و خانواده در ایران، طی دهه‌های اخیر تغییر کرده‌اند. مقاله حاضر نگرش‌های ازدواج را در پنج بُعد شامل نگرش نسبت به تجرد، ازدواج غیرخویشاوندی، اولویّت ازدواج بر تحصیلات برای دختران، تأخیرِ ازدواج جوانان و رابطه دوستی قبل از ازدواج مورد مطالعه قرار می‌دهد. داده‌های تحقیق از طریق پیمایش در بین  723 نفر از زنان 49-15 ساله شهر یزد گردآوری شده است. یافته‌ها بیانگر آن است که تفاوت‌های نگرشی زنان شهر یزد به ابعاد مختلف ازدواج و تشکیل خانواده، برحسب متغیّرهای زمینه‌ای (نظیر سن و وضعیّت تأهل) مستقل از تأثیر عوامل و متغیرهای فرهنگی و ارزشی چندان چشمگیر نیست. در مقابل، متغیّرهایی نظیر فردگرایی، خودتحقق‌بخشی و سرمایه فرهنگی اهمیّت نسبی بیشتری در تیببن این تفاوت‌های نگرشی ایفا می‌کنند. به اختصار، این نتایج، هماهنگ با آن دسته از تبیین‌های نظری است که تفاوت‌ها و تغییرات نگرشی ازدواج و خانواده را در کهکشان گسترده‌تر تحوّلات فرهنگی و ارزشی جوامع معاصر می‌نگرند. با این وجود، چگونگی فرآیند ادغام نگرش‌ها، عقاید و اخلاقیات خانواده با مؤلّفه‌های ارزشی کلان و روبه‌گسترشی نظیر فردگرایی، خودتحقق‌بخشی و حتی طیف وسیعی از ارزش‌های اجتماعی- فرهنگی بررسی نشده در این پژوهش، نظیر اشاعه ایده‌های توسعه، برابری جنسیتی، فرامادی‌گرایی و ... مستلزم تحقیقات جداگانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determinants of the Attitude towards Marriage and Family Formation in Yazd City, Iran

نویسندگان [English]

  • Marjan Sabbaghchi
  • Abbas Askari-Nodoushan
  • Fatemeh Torabi
چکیده [English]

Various aspects of attitude and behaviors related to marriage and family formation have been changed over the recent decades in Iran. The present study investigates marital attitudes in five dimensions, including singlehood, marriage between non-relatives, priority of marriage over education for girls, marriage delay, and premarital heterosexual relationships. A survey was conducted among 723 women aged 15-49 years, who lived in the city of Yazd. A systematic random cluster sampling method was employed for data collection, which included 48 clusters of 15 households. Overall, the findings suggest that women’s attitudes towards various aspects of marriage and family formation do not greatly vary by age and marital status. In contrast, variables such as individualization, self-actualization and cultural capital are more important in explaining such differences. These results are consistent with those theoretical explanations which attempt to explain differences and changes in attitudes towards marriage and family in term of broader cultural and value shifts in contemporary societies. However, further studies are required to examine the process of integration between family attitudes, beliefs, and moralities with macro level values such as individualization, self-actualization and even a broad expectrum of other socio-cultural values such as the diffusion of development ideas, gender equality, post materialism, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude towards marriage
  • Individualism
  • Cultural capital
  • self-actualization
  • Women
  • Yazd city