دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-219 

علمی پژوهشی

1. شبیه‌سازی تغییرات جمعیتی ایران با استفاده از مدل پایه عامل بنیان

صفحه 7-38

امیر آذرفر؛ عادل آذر؛ سیده زهرا کلانتری بنادکی


6. جمعیت و آب: تعیین جمعیت بهینه ایران با توجه به منابع آب شیرین

صفحه 163-182

علی‌رضا دقیقی‌ اصلی؛ غلامرضا گرایی‌نژاد؛ نسیم عجایبی


7. علل و تعیین‌کننده‌های مهاجرت برگشتی در ایران طی دوره 90-1385

صفحه 183-209

رضا نوبخت؛ علی قاسمی اردهایی؛ ولی اله رستمعلی‌زاده