دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-216 
2. معلومات باروری و تعیین‌کننده‌های آن در زنان و مردان در شرف ازدواج شهر تهران

صفحه 41-72

فریده خلج‌آبادی فراهانی؛ شیرین معصومی جورشری؛ مینور لمیعیان؛ مریم عباسی


5. مطالعه کیفی بسترها و پیامدهای خانوادگی اشتغال زنان در شهر یزد

صفحه 127-166

طاهره کاوه‌ای‌‌سرچقا؛ ملیحه علی‌مندگاری؛ حسین افراسیابی؛ حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد


7. مهاجرت و زباله‌گردی، به‌مثابه شیوه نوظهور زیست شهری

صفحه 199-228

ستار پروین؛ علیرضا مرادی؛ ام‌‌کلثوم دنیایی؛ مریم داودی