دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-210 
5. برازش الگوی سنی مهاجرت داخلی در ایران با برنامه مدل چند نمایی

صفحه 109-133

لیلا زندی؛ محمد ترکاشوند مرادآبادی؛ تام مولتری


7. بررسی عوامل مؤثر بر میزان طلاق استان‌های ایران با استفاده از مدل تحلیل مسیر

صفحه 181-210

فریبا سادات بنی هاشمی؛ ملیحه علی مندگاری؛ شهلا کاظمی‌پور؛ محمد غلامی فشارکی