اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رسول صادقی

جمعیت‌شناسی دانشیار دانشگاه تهران و رئیس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

profile.ut.ac.ir/~rassadeghi
rassadeghiut.ac.ir
(+98)21 88506562
0000-0002-7024-2924


دکتر رسول صادقی، دانشیار جمعیت‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و رئیس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور است. علایق مطالعاتی و تحقیقاتی ایشان بیشتر در حوزه «مهاجرتهای بین‌المللی و جریانات پناهندگی»، «جمعیت‌شناسی اقوام و گرو‌ه‌های مهاجر»، «پویایی ساختار سنی، پنجره جمعیتی و سرمایه انسانی»، «تغییرات ازدواج، خانواده و باروری» و «تکنیک‌ها و نظریه‌های جمعیت‌شناسی» می‌باشد. نتایج پژوهش‌های ایشان در قالب کتاب، فصول کتاب، مقالات علمی و گزارش‌های تحقیقاتی به چاپ رسیده و یا در سمینارهای ملی و بین‌المللی ارائه گردیده است.

آثار و تألیفات علمی ایشان شامل ۴ کتاب، ۵ فصل کتاب به انگلیسی، 2 فصل کتاب به فارسی، ۱۲ مقاله در مجلات بین‌المللی، ۵۵ مقاله در مجلات علمی-پژوهشی داخلی، 4 مقاله در مجلات علمی-ترویجی، ۳۱ مقاله در کنفرانس‌های بین المللی (خارجی)، ۴۵ مقاله در کنفرانس‌های داخلی، مجری یا همکار اصلی ۳۰ پروژه تحقیقاتی است.

از مسئولیت‌های علمی و اجرایی ایشان می‌توان به معاون پژوهشی و فناوری علمی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور (1398-1393)، معاون دانشجویی-فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران (1393-1392)، مسئول دفتر ارزیابی کیفیت آموزش دانشکده علوم اجتماعی و نماینده دانشکده در شبکه کیفیت تدریس-یادگیری دانشگاه تهران (1394-1391)، مدیر امور شاهد و ایثارگر دانشکده علوم اجتماعی (1392-1391)، استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده علوم اجتماعی (1397 تاکنون)، عضو هیئت مدیره انجمن جمعیت‌شناسی ایران (1390 تاکنون)، عضو کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری (عتف) (1398 تاکنون)، عضو پاره‌وقت مرکز مطالعات ناحیه‌ای و آمایش دانشگاه شهید بهشتی (1398 تاکنون)، عضو کارگروه تخصصی علوم اجتماعی وزارت علوم و شورای تحول علوم انسانی (1398 تاکنون)، عضو کمیسیون تخصصی طرح‌های پژوهشی دانشگاه فرهنگیان (1397 تاکنون)، عضو کمیته علمی-پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان (1397 تاکنون)، عضو شورای پژوهشی پژوهشکده آمار (1398 تاکنون)، سردبیر نشریه مطالعات جمعیتی (1395 تاکنون) و مدیر مسئول نشریه مطالعات جمعیتی (1398 تاکنون) اشاره کرد.

از افتخارات علمی دکتر صادقی می‌توان به دانشجوی نمونه دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، رتبه اول آزمون کارشناسی ارشد و دکتری، پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری، دانش‌آموخته ممتاز دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، برنده جایزه جمعیت‌شناس جوان برتر، و احراز درجه نخبگی و استعداد برتر از سوی بنیاد ملی نخبگان جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

سردبیر

محمد میرزایی

جمعیت‌شناسی استاد دانشگاه تهران

hajiieh.razeghipsri.ac.ir
(+98)21 88174118
0000-0003-4099-118X


دکتر محمد میرزایی، استادتمام جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران می‌باشد. ایشان در سال 1358، مدرک دکتری خود را در رشته جمعیت‌شناسی از دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا اخذ و به کشور بازگشت. دکتر میرزایی از سال 1351 تاکنون عضو هیأت علمی گروه آموزشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بوده و طی این مدت، مسئولیت‌های متعددی را در این دانشکده عهده‌دار بوده است؛ ازجمله: نماینده دانشکده در هیأت ممیزه دانشگاه تهران (از سال 1396-1388)، نماینده دانشکده در شورای انتشارات دانشگاه تهران (1381-1389)، مدیر گروه آموزشی جمعیت‌شناسی (1359-1381) و رئیس دانشکده علوم اجتماعی (1360-1364 و 1375- 1369). دکتر میرزایی نقش مهمی در تأسیس انجمن جمعیت‌شناسی ایران داشته و به مدت 12 سال ریاست انجمن جمعیت‌شناسی ایران را بر عهده داشته است. یکی از اقدامات بسیار مهم و ارزنده دکتر میرزایی در حوزه جمعیت‌شناسی در ایران، تأسیس مرکز منطقه‌ای مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور فعلی) می‌باشد که طی سال‌های 1379-1377 ریاست آن را نیز بر عهده داشته است.  

معاون سردبیر

حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد

جمعیت‌شناسی دانشیار مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

hajiieh.razeghipsri.ac.ir
(+98)21 88174118


دکتر حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد، دانشیار جمعیت‌شناسی در گروه مطالعات خانواده مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور هستند. ایشان دارای مدرک دکترای تخصصی جمعیت‌شناسی از دانشگاه تهران در سال 1390 می‌باشند. دکتر رازقی از تیرماه سال 1393 تا خرداد سال 1399 مسئولیت مدیریت امور پژوهشی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور را به عهده داشتند. وی همچنین عضو شورای پژوهشی مؤسسه و عضو هیئت تحریریه دوفصلنامه مطالعات جمعیتی هستند. دکتر رازقی با دانشگاه‌های الزهرا، یزد و تهران همکاری علمی و آموزشی دارند. زمینه اصلی تحقیقات دکتر حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد رفتارها و تمایلات باروری است. «پویایی ازدواج و خانواده» و «ناباروری» از دیگر حوزه‌های فعالیت ایشان می‌باشد و تاکنون تحقیقات متعددی در این حوزه‌ها انجام داده‌اند. وی مقالات متعددی در خصوص فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند، بی‌فرزندی، ناباروری و ترجیحات باروری در مجلات مختلف به چاپ رسانده است.

مدیر داخلی

علی رحیمی

جمعیت‌شناسی دانشجوی دکتری و کارشناس پژوهشی، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

ali.rahimipsri.ac.ir

ویراستار انگلیسی

فریده خلج‌آبادی فراهانی

مطالعات جمعیتی، گرایش بهداشت باروری دانشیار مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

f.farahanipsri.ac.ir
(+98)21 88506562


دکتر فریده خلج آبادی فراهانی، دانشیار گروه پژوهشی جمعیت و سلامت، از سال 1388 فعالیت علمی و پژوهشی خود را در مؤسسه مطالعات جمعیتی کشور آغاز نموده است. ایشان دارای مدرک دکترای تخصصی مطالعات جمعیتی، گرایش بهداشت باروری از مرکز مطالعات جمعیتی، گروه اپیدمیولوژی و سلامت جمعیت دانشکده بهداشت و بیماری‌های گرمسیری دانشگاه لندن در سال 2008 میلادی  است. ایشان از سال 1390، مشاور سردبیر مجله بین‌المللی باروری و ناباروری پژوهشکده ابن سینا، و از سال 1394 عضو هیئت تحریریه دوفصلنامه مطالعات جمعیتی و از سال 1396 مشاور رئیس و دبیر شورای رفاهی اعضای هیأت علمی مؤسسه می‌باشند. مهمترین حوزه پژوهشی ایشان، سلامت و رفتارهای باروری و جنسی جوانان است. وی همچنین در سایر زمینه‌های مطالعات جمعیتی شامل رفتار تک‌فرزندی، سن ازدواج، بهداشت باروری، اچ آی وی/ ایدز، پژوهش‌های ترکیبی و مطالعات فراتحلیل و مروری انجام داده است.

ویراستار ادبی

علی رحیمی

جمعیت‌شناسی دانشجوی دکتری و کارشناس پژوهشی، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

ali.rahimipsri.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

ابوالقاسم پوررضا

بهداشت عمومی (مدیریت و اقتصاد) استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران

www.tums.ac.ir/faculties/porrezaa?lang=en
abolghasempyahoo.com
+98(21)88951391
0000-0003-3391-8435

فریده خلج آبادی فراهانی

مطالعات جمعیتی، گرایش بهداشت باروری دانشیار مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

f.farahanipsri.ac.ir
(+98)21 88506562


دکتر فریده خلج آبادی فراهانی، دانشیار گروه پژوهشی جمعیت و سلامت، از سال 1388 فعالیت علمی و پژوهشی خود را در مؤسسه مطالعات جمعیتی کشور آغاز نموده است. ایشان دارای مدرک دکترای تخصصی مطالعات جمعیتی، گرایش بهداشت باروری از مرکز مطالعات جمعیتی، گروه اپیدمیولوژی و سلامت جمعیت دانشکده بهداشت و بیماری‌های گرمسیری دانشگاه لندن در سال 2008 میلادی  است. ایشان از سال 1390، مشاور سردبیر مجله بین‌المللی باروری و ناباروری پژوهشکده ابن سینا، و از سال 1394 عضو هیئت تحریریه دوفصلنامه مطالعات جمعیتی و از سال 1396 مشاور رئیس و دبیر شورای رفاهی اعضای هیأت علمی مؤسسه می‌باشند. دکتر فراهانی در خرداد سال 1399 به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی مؤسسه مطالعات جمعیتی منصوب شدند. مهمترین حوزه پژوهشی ایشان، سلامت و رفتارهای باروری و جنسی جوانان است. وی همچنین در سایر زمینه‌های مطالعات جمعیتی شامل رفتار تک‌فرزندی، سن ازدواج، بهداشت باروری، اچ آی وی/ ایدز، پژوهش‌های ترکیبی و مطالعات فراتحلیل و مروری انجام داده است.

حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد

جمعیت‌شناسی دانشیار مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

hajiieh.razeghipsri.ac.ir
(+98)21 88174118


دکتر حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد، دانشیار جمعیت‌شناسی در گروه مطالعات خانواده مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور هستند. ایشان دارای مدرک دکترای تخصصی جمعیت‌شناسی از دانشگاه تهران در سال 1390 می‌باشند. دکتر رازقی از تیرماه سال 1393 تا خرداد سال 1399 مسئولیت مدیریت امور پژوهشی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور را به عهده داشتند. وی همچنین عضو شورای پژوهشی مؤسسه و عضو هیئت تحریریه دوفصلنامه مطالعات جمعیتی هستند. دکتر رازقی با دانشگاه‌های الزهرا، یزد و تهران همکاری علمی و آموزشی دارند. زمینه اصلی تحقیقات دکتر حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد رفتارها و تمایلات باروری است. «پویایی ازدواج و خانواده» و «ناباروری» از دیگر حوزه‌های فعالیت ایشان می‌باشد و تاکنون تحقیقات متعددی در این حوزه‌ها انجام داده‌اند. وی مقالات متعددی در خصوص فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند، بی‌فرزندی، ناباروری و ترجیحات باروری در مجلات مختلف به چاپ رسانده است.

حسن سرایی

جمعیت‌شناسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/homepage/9692838/?lang=en-gb
hsaraieyahoo.com

سیدمحمد سیدمیرزایی

جامعه‌شناسی جمعیت استاد دانشگاه شهیدبهشتی

seyedmirzaieyahoo.com

رسول صادقی

جمعیت‌شناسی دانشیار دانشگاه تهران و رئیس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

profile.ut.ac.ir/~rassadeghi
rassadeghiut.ac.ir
(+98)21 88506562
0000-0002-7024-2924


دکتر رسول صادقی، دانشیار جمعیت‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و رئیس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور است. علایق مطالعاتی و تحقیقاتی ایشان بیشتر در حوزه «مهاجرتهای بین‌المللی و جریانات پناهندگی»، «جمعیت‌شناسی اقوام و گرو‌ه‌های مهاجر»، «پویایی ساختار سنی، پنجره جمعیتی و سرمایه انسانی»، «تغییرات ازدواج، خانواده و باروری» و «تکنیک‌ها و نظریه‌های جمعیت‌شناسی» می‌باشد. نتایج پژوهش‌های ایشان در قالب کتاب، فصول کتاب، مقالات علمی و گزارش‌های تحقیقاتی به چاپ رسیده و یا در سمینارهای ملی و بین‌المللی ارائه گردیده است.

آثار و تألیفات علمی ایشان شامل ۴ کتاب، ۵ فصل کتاب به انگلیسی، 2 فصل کتاب به فارسی، ۱۲ مقاله در مجلات بین‌المللی، ۵۵ مقاله در مجلات علمی-پژوهشی داخلی، 4 مقاله در مجلات علمی-ترویجی، ۳۱ مقاله در کنفرانس‌های بین المللی (خارجی)، ۴۵ مقاله در کنفرانس‌های داخلی، مجری یا همکار اصلی ۳۰ پروژه تحقیقاتی است.

از مسئولیت‌های علمی و اجرایی ایشان می‌توان به معاون پژوهشی و فناوری علمی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور (1398-1393)، معاون دانشجویی-فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران (1393-1392)، مسئول دفتر ارزیابی کیفیت آموزش دانشکده علوم اجتماعی و نماینده دانشکده در شبکه کیفیت تدریس-یادگیری دانشگاه تهران (1394-1391)، مدیر امور شاهد و ایثارگر دانشکده علوم اجتماعی (1392-1391)، استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده علوم اجتماعی (1397 تاکنون)، عضو هیئت مدیره انجمن جمعیت‌شناسی ایران (1390 تاکنون)، عضو کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری (عتف) (1398 تاکنون)، عضو پاره‌وقت مرکز مطالعات ناحیه‌ای و آمایش دانشگاه شهید بهشتی (1398 تاکنون)، عضو کارگروه تخصصی علوم اجتماعی وزارت علوم و شورای تحول علوم انسانی (1398 تاکنون)، عضو کمیسیون تخصصی طرح‌های پژوهشی دانشگاه فرهنگیان (1397 تاکنون)، عضو کمیته علمی-پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان (1397 تاکنون)، عضو شورای پژوهشی پژوهشکده آمار (1398 تاکنون)، سردبیر نشریه مطالعات جمعیتی (1395 تاکنون) و مدیر مسئول نشریه مطالعات جمعیتی (1398 تاکنون) اشاره کرد.

از افتخارات علمی دکتر صادقی می‌توان به دانشجوی نمونه دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، رتبه اول آزمون کارشناسی ارشد و دکتری، پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری، دانش‌آموخته ممتاز دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، برنده جایزه جمعیت‌شناس جوان برتر، و احراز درجه نخبگی و استعداد برتر از سوی بنیاد ملی نخبگان جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

محمدجلال عباسی شوازی

جمعیت‌شناسی استاد دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/en/~mabbasi
mabbasiut.ac.ir
(+98)21 61117856
0000‑0002‑8647‑376X


دکتر محمدجلال عباسی شوازی، استادتمام گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران، دارای مدرک کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی از دانشگاه تهران و دکتری جمعیت‌شناسی از دانشگاه ملی استرالیا می‌باشد. ایشان از سال 1393 تا سال 1398، ریاست مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور را بر عهده داشت. وی همچنین طی سال‌های 1382 تا 1386، مدیریت گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران را عهده‌دار بود. دکتر عباسی شوازی طی سال‌های 1389 تا 1393 به عنوان محقق در مؤسسه مطالعات جمعیتی و اجتماعی دانشگاه ملی استرالیا به تحقیقاتی در مورد مهاجرین و پناهندگان اشتغال داشت. ایشان یکی از بنیانگذاران انجمن جمعیت‌شناسی آسیاست و طی سال‌های 2009-2010 به‌عنوان نایب رئیس، و طی سال‌های 2011-2012 در سمت ریاست این انجمن خدمت نمود، و در سال 1396 به عنوان رئیس انجمن جمعیت‌شناسی ایران، و عضو شورای اتحادیه بین‌المللی مطالعات جمعیتی  (IUSSP )انتخاب شد.

دکتر عباسی شوازی نقش قابل توجهی در گسترش آموزش و پژوهش جمعیت‌شناسی در عرصه بین‌المللی، به‌ویژه در قاره آسیا داشته، و عضو هیأت مشاورین بین‌المللی مؤسسه مطالعات جمعیتی آسیا در دانشگاه شانگهای چین، و عضو سندیکای محققین پیشگام مهاجرت در سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌باشد. وی در سال 2017 به عنوان استاد افتخاری دانشگاه ملبورن استرالیا انتخاب شد، و همچنین به عنوان داور بین‌المللی کمیته ترفیع دانشگاه مالایا در مالزی منصوب گردید. ایشان ضمن همکاری با محققین و گروه‌های پژوهشی در دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی در استرالیا، آمریکا، کانادا، اطریش، سنگاپور، بنگلادش، چین، و مصر، در هیأت تحریریة شماری از مجالت معتبر ملی و بین‌المللی نیز عضویت دارد. دکتر عباسی شوازی تحقیقات متعددی در حوزه پویایی جمعیت ایران، تحولات خانواده و باروری و پناهندگان انجام داده است. وی در سال 1396 با همکاری محققین جمعیتی کشور، دومین ویرایش گزارش وضعیت جمعیت در جمهوری اسالمی ایران را به اتمام رسانید. نتایج تحقیقات ایشان، تا به‌حال به‌صورت بیش از 115 مقاله علمی در مجلات معتبر علمی در سطح ملی و بین‌المللی، گزارش‌های تحقیقاتی، کتاب و فصول کتاب به چاپ رسیده و در قالب 112 مقاله و سخنرانی در همایش‌های داخلی و خارجی ارایه شده است. کتاب ایشان با همکاری پروفسور پیتر مکدونالد و دکتر میمنت حسینی چاوشی تحت عنوان "تحوالت باروری در ایران: انقلاب و تولید مثل" در سال 2009 به زبان انگلیسی توسط انتشارات معتبر اشپرینگر به چاپ رسید، و در سال 1389 به‌عنوان برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد.

 علاوه بر آن، وی با همکاری پروفسور گراهام هیوگو از دانشگاه آدالید استرالیا و پروفسور الن کرالی از دانشگاه کلگیت آمریکا، ویراستاری کتاب جمعیت‌شناسی مهاجرین اجباری و پناهندگان را به پایان رساند و در سال 2018 توسط انتشارات اشپرینگر به چاپ رسید. تربیت دانشجویان در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری جمعیت‌شناسی از خدمات ارزشمند دیگر ایشان بوده است. به پاس خدمات آموزشی و پژوهشی در حوزه جمعیت در عرصه ملی و بین‌المللی، سازمان ملل در سال 2011 دکتر عباسی‌ شوازی را به‌عنوان برنده جایزه جمعیت سازمان ملل متحد انتخاب نمود. از دیگر افتخارات ایشان، انتخاب به‌‌عنوان مؤلف برتر بین‌المللی در دانشگاه تهران، و نیز پژوهشگر برتر کشوری در حوزه علوم اجتماعی توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سال 1395 می‌باشد.

محمود قاضی طباطبایی

جامعه‌شناسی استاد دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/en/~smghazi
smghaziut.ac.ir
+98(21)88334964
0000-0001-7580-9902

شهلا کاظمی‌پور

جامعه‌شناسی جمعیت دانشیار مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

www.researchgate.net/scientific-contributions/Shahla-Kazemipour-13086954
skazemipourgmail.com
0000-0001-5403-0406

حسین محمودیان

جمعیت‌شناسی دانشیار دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/en/~hmahmoud
hmahmoudut.ac.ir
+98(21)61117856
0000-0001-9271-6687

محمد میرزایی

جمعیت‌شناسی استاد دانشگاه تهران

mmirzaieut.ac.ir
+98(21)88334964
0000-0003-4099-118X


دکتر محمد میرزایی، استادتمام جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران می‌باشد. ایشان در سال 1358، مدرک دکتری خود را در رشته جمعیت‌شناسی از دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا اخذ و به کشور بازگشت. دکتر میرزایی از سال 1351 تاکنون عضو هیأت علمی گروه آموزشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بوده و طی این مدت، مسئولیت‌های متعددی را در این دانشکده عهده‌دار بوده است؛ ازجمله: نماینده دانشکده در هیأت ممیزه دانشگاه تهران (از سال 1396-1388)، نماینده دانشکده در شورای انتشارات دانشگاه تهران (1381-1389)، مدیر گروه آموزشی جمعیت‌شناسی (1359-1381) و رئیس دانشکده علوم اجتماعی (1360-1364 و 1375- 1369). دکتر میرزایی نقش مهمی در تأسیس انجمن جمعیت‌شناسی ایران داشته و به مدت 12 سال ریاست انجمن جمعیت‌شناسی ایران را بر عهده داشته است. یکی از اقدامات بسیار مهم و ارزنده دکتر میرزایی در حوزه جمعیت‌شناسی در ایران، تأسیس مرکز منطقه‌ای مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور فعلی) می‌باشد که طی سال‌های 1379-1377 ریاست آن را نیز بر عهده داشته است.  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Akbar Aghajanian

Demography Professor of Sociology-Demography, Fayetteville University, USA

152.6.15.92/sociology/faculty/akbar-aghajanian
aaghajanianuncfsu.edu

Amir Erfani

Demography Professor of sociology in the Department of Sociology and Anthropology at Nipissing University, Canada

faculty.nipissingu.ca/amire/
amirenipissingu.ca

Ellen Percy Kraly

Geography and Environment Professor of Geography and Environmental Studies, Colgate University, USA

www.colgate.edu/about/directory/ekraly
ekralycolgate.edu

Meimanat Hosseini Chavoshi

Demography Associate Professor of Demography, University of Melbourne, Australia

findanexpert.unimelb.edu.au/profile/778760-meimanat-hosseini-chavoshi
meimanat.hosseiniunimelb.edu.au

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

Martin Bell

Demography Emeritus Professor, The University of Queensland, Australia

sees.uq.edu.au/profile/8939/martin-bell#:~:text=Professor%20Bell%20is%20a%20demographer,models%20and%20methods%20of%20analysis.
martin.belluq.edu.au


Martin Bell retired as Professor of Human Geography in December 2015.  He joined the University in 2001 following previous appointments at the University of Adeladie and in the Australian Government sector.  During his time at UQ, he was Head of School from January 2003 until June 2009, and the Director, Queensland Centre of Population Research.  He is also a panel member, IUSSP Scientific Panel on Migration and Urbanization.

Professor Bell is a demographer and population geographer with interests in population mobility and internal migration, demographic projections and forecasts, regional and local population change and population models and methods of analysis.

Wolfgang Lutz

Demography Vienna Institute of Demography (VID) of the Austrian Academy of Sciences

www.wittgensteincentre.org/en/staff/member/lutz.htm
lutziiasa.ac.at


Wolfgang Lutz is Founding Director of the Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital. A collaboration between the Department of Demography of the University of Vienna, the International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) and the Vienna Institute of Demography of the Austrian Academy of Sciences (VID/ÖAW). He joined IIASA in October 1985, where he is Program Director of the World Population (POP) Program. Since 2002 he is also Director of VID and since 2008, Full Professor: first at the WU Vienna and since October 2019 at the University of Vienna. He is also Professorial Research Fellow at the Oxford Martin School for 21st Century Studies. In 2016, before leaving office, former Secretary-General Ban Ki-moon appointed Wolfgang Lutz to be one of 15 independent scientists to draft a report on sustainable development ahead of a global review set for 2019.

Professor Lutz studied philosophy, theology, mathematics and statistics at the Universities of Munich, Vienna and Helsinki and holds a PhD in Demography from the University of Pennsylvania (1983) as well as a second doctorate (Habilitation) in Statistics from the University of Vienna.

He has worked on family demography, fertility analysis, population projection, and the interaction between population and environment. He has been conducting a series of in-depth studies on population-development-environment interactions in Mexico, several African countries, and Asia. He is the author of the series of world population projections produced at IIASA and has developed approaches for projecting education and human capital. He is also principal investigator of the Asian MetaCentre for Population and Sustainable Development Analysis. Lutz is author and editor of 23 books and more than 250 refereed articles, including nine in "Science" and "Nature". In 2008 he received an ERC Advanced Grant, in 2009 the Mattei Dogan Award of the IUSSP and in 2010 the Wittgenstein Prize, the highest Austrian science award. He is elected full member of the Austrian Academy of Sciences and of the German National Academy Leopoldina as well as a member of the Committee on Population of the US National Academy of Sciences. Furthermore he is a member of the Finnish Society of Sciences and Letters (Societas Scientiarum Fennica) and the World Academy of Sciences (TWAS).vv

Peter McDonald

Demography Melbourne School of Population and Global Health

findanexpert.unimelb.edu.au/profile/784946-peter-mcdonald
peter.mcdonaldanu.edu.au


Peter McDonald is Emeritus Professor of Demography in the School of Demography, College of Arts and Social Sciences. He was President of the International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP) for the years, 2010-2013. He is a Fellow of the Academy of Social Sciences in Australia and an inaugural Public Policy Fellow of the ANU. He is frequently consulted on the issue of population futures (causes, consequences and policies) by governments around the world, especially in Australia, Europe and East Asia. In 2008, he was appointed as a Member in the Order of Australia. In 2015, he received the Irene B. Taueber Award, the major award of the Population Association of America. He is Deputy Director of the ARC Centre of Excellence in Population Ageing Research. He is an advisor to Population Europe and was a member of the Australian Ministerial Advisory Council on Skilled Migration in 2013-14. Prior to his present appointment he was head of research at the Australian Institute of Family Studies for a period of 11 years. He has also worked at the Demographic Institute of the University of Indonesia, at the World Fertility Survey, London and the Australian Bureau of Statistics. Throughout his career, he has been actively engaged in the teaching and promotion of demography as a discipline while applying interdisciplinary approaches in his research. He has a PhD degree in Demography from the Australian National University and an Honours degree in Economics Statistics from the University of New South Wales. He is now employed as Professor of Demography in the Melbourne School of Population and Global Health, University of Melbourne.

Djavad Salehi-Isfahani

Economics Virginia Polytechnic Institute and State University

search.vt.edu/search/person.html?person=809306
dsivt.edu
https://orcid.org/00


Djavad Salehi-Isfahani is a professor of Economics at Virginia Tech, and a visiting fellow at the Middle East Youth Initiative at the Wolfensohn Center for Development housed in the Global Economy and Development program at the Brookings Institution. His expertise and research focus is in economics, demographic economics, energy economics, and the economics of Iran and of the larger Middle East.

Dr. Salehi-Isfahani served as Assistant Professor of Economics at the University of Pennsylvania and was a visiting professor at the University of Oxford. He has been a research fellow with the Economic Research Forum. a regional association of Middle Eastern economists based in Cairo, since 1993, and served on their Board of Trustees between 2001 and 2006. He additionally serves on the board of the Middle East Economic Association.

Dr. Salehi-Isfahani holds a BSc from the University of LondonQueen Mary College and a Ph.D. in Economics from Harvard University. His articles have appeared in the Journal of Development Economics, International Journal of Middle East Studies, Iranian Studies, Economic Development and Cultural ChangeThe Economic Journal, and the Journal of Economic Inequality, among others.