اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

فریده خلج آبادی فراهانی

مطالعات جمعیتی، گرایش بهداشت باروری دانشیار مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

f.farahanipsri.ac.ir
(+98)21 88506562


دکتر فریده خلج آبادی فراهانی، دانشیار گروه پژوهشی جمعیت و سلامت، از سال 1388 فعالیت علمی و پژوهشی خود را در مؤسسه مطالعات جمعیتی کشور آغاز نموده است. ایشان دارای مدرک دکترای تخصصی مطالعات جمعیتی، گرایش بهداشت باروری از مرکز مطالعات جمعیتی، گروه اپیدمیولوژی و سلامت جمعیت دانشکده بهداشت و بیماری‌های گرمسیری دانشگاه لندن در سال 2008 میلادی  است. ایشان از سال 1390، مشاور سردبیر مجله بین‌المللی باروری و ناباروری پژوهشکده ابن سینا، و از سال 1394 عضو هیئت تحریریه دوفصلنامه مطالعات جمعیتی و از سال 1396 مشاور رئیس و دبیر شورای رفاهی اعضای هیأت علمی مؤسسه می‌باشند. دکتر فراهانی در خرداد سال 1399 به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی مؤسسه مطالعات جمعیتی منصوب شدند. مهمترین حوزه پژوهشی ایشان، سلامت و رفتارهای باروری و جنسی جوانان است. وی همچنین در سایر زمینه‌های مطالعات جمعیتی شامل رفتار تک‌فرزندی، سن ازدواج، بهداشت باروری، اچ آی وی/ ایدز، پژوهش‌های ترکیبی و مطالعات فراتحلیل و مروری انجام داده است.