اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رسول صادقی

جمعیت‌شناسی دانشیار دانشگاه تهران و رئیس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

profile.ut.ac.ir/~rassadeghi
rassadeghiut.ac.ir
(+98)21 88506562
0000-0002-7024-2924


دکتر رسول صادقی، دانشیار جمعیت‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و رئیس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور است. علایق مطالعاتی و تحقیقاتی ایشان بیشتر در حوزه «مهاجرتهای بین‌المللی و جریانات پناهندگی»، «جمعیت‌شناسی اقوام و گرو‌ه‌های مهاجر»، «پویایی ساختار سنی، پنجره جمعیتی و سرمایه انسانی»، «تغییرات ازدواج، خانواده و باروری» و «تکنیک‌ها و نظریه‌های جمعیت‌شناسی» می‌باشد. نتایج پژوهش‌های ایشان در قالب کتاب، فصول کتاب، مقالات علمی و گزارش‌های تحقیقاتی به چاپ رسیده و یا در سمینارهای ملی و بین‌المللی ارائه گردیده است.

آثار و تألیفات علمی ایشان شامل ۴ کتاب، ۵ فصل کتاب به انگلیسی، 2 فصل کتاب به فارسی، ۱۲ مقاله در مجلات بین‌المللی، ۵۵ مقاله در مجلات علمی-پژوهشی داخلی، 4 مقاله در مجلات علمی-ترویجی، ۳۱ مقاله در کنفرانس‌های بین المللی (خارجی)، ۴۵ مقاله در کنفرانس‌های داخلی، مجری یا همکار اصلی ۳۰ پروژه تحقیقاتی است.

از مسئولیت‌های علمی و اجرایی ایشان می‌توان به معاون پژوهشی و فناوری علمی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور (1398-1393)، معاون دانشجویی-فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران (1393-1392)، مسئول دفتر ارزیابی کیفیت آموزش دانشکده علوم اجتماعی و نماینده دانشکده در شبکه کیفیت تدریس-یادگیری دانشگاه تهران (1394-1391)، مدیر امور شاهد و ایثارگر دانشکده علوم اجتماعی (1392-1391)، استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده علوم اجتماعی (1397 تاکنون)، عضو هیئت مدیره انجمن جمعیت‌شناسی ایران (1390 تاکنون)، عضو کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری (عتف) (1398 تاکنون)، عضو پاره‌وقت مرکز مطالعات ناحیه‌ای و آمایش دانشگاه شهید بهشتی (1398 تاکنون)، عضو کارگروه تخصصی علوم اجتماعی وزارت علوم و شورای تحول علوم انسانی (1398 تاکنون)، عضو کمیسیون تخصصی طرح‌های پژوهشی دانشگاه فرهنگیان (1397 تاکنون)، عضو کمیته علمی-پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان (1397 تاکنون)، عضو شورای پژوهشی پژوهشکده آمار (1398 تاکنون)، سردبیر نشریه مطالعات جمعیتی (1395 تاکنون) و مدیر مسئول نشریه مطالعات جمعیتی (1398 تاکنون) اشاره کرد.

از افتخارات علمی دکتر صادقی می‌توان به دانشجوی نمونه دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، رتبه اول آزمون کارشناسی ارشد و دکتری، پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری، دانش‌آموخته ممتاز دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، برنده جایزه جمعیت‌شناس جوان برتر، و احراز درجه نخبگی و استعداد برتر از سوی بنیاد ملی نخبگان جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.