داوران

  

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
محسن ابراهیم پور میر هیأت علمی
مرضیه ابراهیمی خانواده گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی
علی­ یار احمدی جمعیت و سلامت بخش جامعه شناسی وبرنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز
علاء الدین ازوجی اشتغال سازمان برنامه و بودجه مامور در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
محمد امیرپناهی گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی باسخا اقتصاد جمعیت عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
آرزو باقری آمار دانشیار گروه روشهای آماری و مدلسازی جمعیت موسسه مطالعات جمعیتی
میلاد بگی خانواده گروه علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
فریبا بنی هاشمی طلاق بانک مرکزی
شیوا پروائی سالخوردگی دانشگاه تهران
سهیلا پروین اقتصاد جمعیت عضو هیات علمی
فاطمه ترابی گروه جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
محمد ترکاشوند مرادآبادی آمار، مرگ‌ومیر عضو هیأت علمی دانشگاه یزد
ملیحه حدادمقدم کارشناس مطالعات اقتصادی
حاتم حسینی باروری دانشیار جمعیّت‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا
سعید خانی باروری گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
اردشیر خسروی گروه فناوری و اطلاعات، معاونت بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
احمد دراهکی باروری گروه جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی
حجیه بی­ بی رازقی نصرآباد باروری مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
حمیدرضا ربیعی دستجردی پژوهشگر ماری کوری، دانشکده علوم کامپیوترو مرکز ملی هوش مصنوعی ایرلند ، دانشگاه ملی ایرلند کالج دوبیلن
ولی­ اله رستمعلی‌زاده مهاجرتهای داخلی و شهرنشینی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
مرجان رشوند ازدواج و همسرگزینی استاد مدعو دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی
مهدی رضایی سالخوردگی
نسیبه زنجری سالخوردگی، سالخوردگی جمعیت و مناسبات بین نسلی
محمد ساسانی‌پور مرگ‌ومیر موسسه مطالعات جمعیتی
مهسا سعادتی آمار موسسه مطالعات جمعیتی
سعیده سعیدی عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
مهری شمس قهفرخی فرزندآوری استادیار/گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان
سعیده شهبازین مهاجرت کارگروه مهاجرت. موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
محمد شیری سالخوردگی پژوهشکده آمار
رسول صادقی مهاجرت دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه تهران معاون پژوهشی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
بهرام صلواتی مهاجرتهای بین‌المللی و پناهندگی
حسین ضرغامی سالخوردگی جمعیت و مناسبات بین نسلی پژوهشگر حوزه مطالعات جمعیتی
محمدجلال عباسی‌شوازی
عادل عبدالهی فرزندآوری موسسه مطالعات جمعیتی کشور
علی عزیزی جمعیت، محیط زیست و توسعه پایدار استادیار موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
عباس عسکری ندوشن خانواده عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد
ملیحه علی مندگاری طلاق استادیار جمعیت شناسی و عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد
ایوب فرامرزی اقتصاد جمعیت، جمعیت و اشتغال پژوهشکده آمار
یعقوب فروتن خانواده دانشیار جمعیت شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران، بابلسر
علی قاسمی اردهایی مهاجرتهای داخلی و شهرنشینی دانشگاه پیام نور
شفیعه قدرتی جمعیت و سلامت دانشگاه حکیم سبزواری، مرکز پژوهشی علوم جغرافیا و مطالعات اجتماعی
زهرا قربانی دانش آموخته دکترای جمعیت شناسی دانشگاه تهران
شهلا کاظمی‌پور خانواده دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تهران
زینب کاوه‌فیروز
جعفر کردزنگنه جمعیت و خانوار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور استان خوزستان
سیده زهرا کلانتری بنادکی روش‌ها و مدل‌سازی جمعیت پژوهشگر گروه آموزشی آمار و مدلسازی موسسه مطالعات جمعیت
سراج الدین محمودیانی مهاجرت دانشگاه شیراز
فاطمه مدیری خانواده دانشیار
محمود مشفق
نادر مطیع حق شناس اشتغال عضو هیات علمی/ موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
حسین میرزائی مهاجرت استادیار و مدیر گروه آموزشی مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی
محمد میرزایی گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران
آرش نصر اصفهانی
اسداله نقدی مهاجرتهای داخلی و شهرنشینی دانشگاه بوعلی سینا جامعه شناسی
رضا نوبخت دانشگاه پیام نور-فارس-لامرد
لیلی نیاکان اقتصاد جمعیت معاون پژوهشی/پژوهشکده بیمه