اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره‌ها

6

تعداد شماره‌ها

12

تعداد نویسندگان

174

تعداد داوران

77

تعداد مقالات ارسال‌شده (از 1398)

117

تعداد مقالات پذیرفته شده (از 1398)

41

درصد پذیرش

35

درصد عدم پذیرش

47

زمان پذیرش (روز) 119

تعداد دریافت فایل از نویسندگان

17,880

تعداد پایگاه های نمایه شده

8

دوفصلنــامه علمی مطالعــات جمعیتی توسط مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور منتشر می‏‌شود. محورهای مورد نظر این دوفصلنامه، موضوعات مرتبط با جمعیت، از جمله ازدواج، خانواده و فرزندآوری، مهاجرت داخلی و شهرنشینی، مهاجرت بین‌المللی و پناهندگی، جمعیت، سلامت و طول عمر،  سالخوردگی جمعیت و مناسبات بین‌نسلی، روش‌ها و مدل‌سازی جمعیت، اقتصاد جمعیت، سرمایه انسانی و بازار کار، و جمعیت، محیط زیست و توسعه پایدار می‌باشد.  


دوفصــــــــلنامه مطالعــــــــات جـــــــمعیتی

سال آغاز انتشار:   1392

حوزه تخصصی:   جمعیت‌شناسی 

ترتیب انتشار:   دو فصلنامه 

رتبه نشریه در ارزیابی وزارت علوم:  (ب)

زبان انتشار:  فارسی  با چکیده انگلیسی

نوع داوری:  دو سو کور

تعداد داوران هر مقاله: حداقل دو داور

هزینه داوری و انتشار مقاله:   4/000/000 ریال در دو مرحله (2000/000  ریال بعد از پذیرش مقاله توسط داوران و 2/000/000 ریال در زمان انتشار مقاله)

وضعیت انتشار:  دسترسی آزاد و رایگان به تمام مقالات


از نویسندگان گرامی تقاضا می‌شود قبل از ارسال مقاله به نشریه راهنمای تنظیم مقاله را به‌دقت مطالعه نمایند. 

 تمامی مقالات ارسالی به نشریه،  قبل از ارسال به فرآیند داوری، از طریق سامانه همیاب  مشابهت‌یابی می‌شوند.
 اصول اخلاق علمی این نشریه مبتنی بر منشور اخلاقی کمیته بین‌المللی اخلاق در نشر (COPE) بوده و در راستای   منشور و موازین اخلاق پژوهش، مصوب  معاونت  پژوهش  و  فناوری وزارت علوم، تحقیقات و  فناوری  می‌باشد.

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، پاییز و زمستان 1399، صفحه 3-313 

2. بررسی نگرش شهروندان شهر اصفهان به مراکز نگهداری سالمندان

صفحه 33-61

10.22034/jips.2021.238516.1064

ملیحه علی‌مندگاری؛ محمد ترکاشوند مرادآبادی؛ محمد عباسی


4. تحلیل نهادی چالش‌های مدیریت مهاجرت به خارج از کشور با بهره‌گیری از رویکرد نونهادگرایی

صفحه 85-119

10.22034/jips.2021.275674.1100

بهناز موحدی؛ میثم موسایی؛ سید محمدکاظم سجادپور؛ ابراهیم متقی؛ علی بقایی سرابی


ابر واژگان