نویسنده = شهلا کاظمی پور
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عوامل مؤثر بر میزان طلاق استان‌های ایران با استفاده از مدل تحلیل مسیر

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 181-210

فریبا سادات بنی هاشمی؛ ملیحه علی مندگاری؛ شهلا کاظمی‌پور؛ محمد غلامی فشارکی


2. عوامل مؤثر بر مهاجرت‌های کاری از استان آذربایجان‌شرقی به استان تهران

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 117-135

علی قاسمی اردهائی؛ شهلا کاظمی پور