نویسنده = حاتم حسینی
تعداد مقالات: 3
1. الگوهای سنّی مرگ‌ومیر در استان‌های ایران و تطبیق آنها با جدول‌های عُمر مدل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1399

10.22034/jips.2021.242149.1073

حاتم حسینی؛ محمّد ترکاشوند مرادآبادی؛ عاطفه عزیزی شاکر


2. برابری جنسیّتی و همگرایی باروری در کشورهای با اکثریّت مسلمان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-34

حاتم حسینی؛ زهرا جلیلیان