نویسنده = عباس عسکری‌ندوشن
تعداد مقالات: 4
2. تغییرات الگوهای سکونتی ایران با تأکید بر مهاجرت داخلی طی دوره 1395-1370

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 153-188

سعیده شهبازین؛ محمدجلال عباسی‌شوازی؛ عباس عسکری‌ندوشن


3. عوامل تعیین‌کننده نگرش به ازدواج و تشکیل‌ خانواده در شهر یزد

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 131-162

مرجان صباغچی؛ عباس عسکری‌ندوشن؛ فاطمه ترابی


4. بررسی رابطه مشخصه‌های باروری با احتمال ابتلا به بیماری عروق کرونر در زنان کاندیدای آنژیوگرافی در شهر یزد

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 37-60

عباس عسکری‌ندوشن؛ صدیقه حاجی‌هاشمی؛ سمانه رنجبری بیوردی