نویسنده = فاطمه ترابی
تعداد مقالات: 2
2. عوامل تعیین‌کننده نگرش به ازدواج و تشکیل‌ خانواده در شهر یزد

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 131-162

مرجان صباغچی؛ عباس عسکری‌ندوشن؛ فاطمه ترابی