نویسنده = یونس اکبری
تعداد مقالات: 2
2. دلایل و مسائل اجتماعی مرتبط با مهاجرت از دیدگاه مهاجران محلة خلیج فارس شمالی شهر تهران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 129-157

10.22034/jips.2020.239861.1066

یونس اکبری؛ محمدحسین بوچانی؛ سراج‌الدین محمودیانی