کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 12
1. برآورد اُمیدِمهاجرت مناطق شهری و روستایی ایران 1395

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

10.22034/jips.2021.274530.1099

سیده زهرا کلانتری بنادکی؛ سعیده شهبازین


2. عوامل تعیین‌کننده کاهش بُعد خانوار در ایران طی چهار دهه اخیر

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 3-36

10.22034/jips.2020.224772.1035

میلاد بگی؛ محمدجلال عباسی شوازی


4. ترجیحات قومی فرزندآوری در ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 35-60

یعقوب فروتن؛ سمیه میرزایی


5. سطح و روند تغییرات نابرابری‌های بین فردی طول عمر در ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-82

شفیعه قدرتی


6. برازش الگوی سنی مهاجرت داخلی در ایران با برنامه مدل چند نمایی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 109-133

لیلا زندی؛ محمد ترکاشوند مرادآبادی؛ تام مولتری


7. معلومات باروری و تعیین‌کننده‌های آن در زنان و مردان در شرف ازدواج شهر تهران

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-72

فریده خلج‌آبادی فراهانی؛ شیرین معصومی جورشری؛ مینور لمیعیان؛ مریم عباسی


8. شبیه‌سازی تغییرات جمعیتی ایران با استفاده از مدل پایه عامل بنیان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-38

امیر آذرفر؛ عادل آذر؛ سیده زهرا کلانتری بنادکی


9. علل و تعیین‌کننده‌های مهاجرت برگشتی در ایران طی دوره 90-1385

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 183-209

رضا نوبخت؛ علی قاسمی اردهایی؛ ولی اله رستمعلی‌زاده


10. نگرش به طلاق و تعیین‌کننده‌های آن در ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 193-225

یعقوب فروتن؛ سمیه میرزایی


11. بررسی چندمتغیری میزان باروری کل و شاخص‌های مربوطه در ایران

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 9-42

حسن عینی‌زیناب


12. باروری در ایران و شهر تهران: میزان‌ها، روندها و تفاو‌ت‌ها

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 87-107

امیر عرفانی