کلیدواژه‌ها = مهاجرت
تعداد مقالات: 9
1. بررسی عوامل مؤثر بر تمایل روستاییان به انواع مهاجرت داخلی در شهرستان تربت‌حیدریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

10.22034/jips.2021.227648.1038

فاطمه رستگاری پور؛ فاطمه محمودی


2. مهاجرت و موتیوونیا: نقش بهزیستی و بهخواستی در تمایل زبان‌آموزان به مهاجرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

10.22034/jips.2021.254325.1085

بابک حسین پور؛ حسین صادق‌اوغلی؛ افسر روحی


4. دلایل و مسائل اجتماعی مرتبط با مهاجرت از دیدگاه مهاجران محلة خلیج فارس شمالی شهر تهران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 129-157

10.22034/jips.2020.239861.1066

یونس اکبری؛ محمدحسین بوچانی؛ سراج‌الدین محمودیانی


5. عوامل مؤثر بر نابرابری توزیع درآمد در ایران با تأکید بر نقش مهاجرت و شهرنشینی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 127-147

محمدطاهر احمدی‌شادمهری؛ ابراهیم قائد؛ مژگان مرادی


6. مهاجرت و زباله‌گردی، به‌مثابه شیوه نوظهور زیست شهری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 199-228

ستار پروین؛ علیرضا مرادی؛ ام‌‌کلثوم دنیایی؛ مریم داودی


8. بررسی ارتباط بین حرکات جمعیت و برابری جنسیتی در ایران با استفاده از مدل‏ سری‏‌های زمانی (90-1335)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 65-93

توکل آقایاری هیر؛ فاطمه گلابی؛ مهدی شفیعی زازلی


9. ارزیابی پیامدهای جمعیتی و اجتماعی‏ ـ‏ اقتصادی تخریب محیط زیست دریاچه‌ی ارومیه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 129-150

مهدی رضایی؛ لطیف پرتوی؛ احمد محمدپور