کلیدواژه‌ها = کوهورت
تعداد مقالات: 2
1. عوامل تعیین‌کننده کاهش بُعد خانوار در ایران طی چهار دهه اخیر

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 3-36

10.22034/jips.2020.224772.1035

میلاد بگی؛ محمدجلال عباسی شوازی


2. تفاوت‌های نسلی در ازدواج خویشاوندی در استان سمنان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 95-117

حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد