کلیدواژه‌ها = تفاوت‏های نسلی
تعداد مقالات: 1
1. تفاوت‌های نسلی در ازدواج خویشاوندی در استان سمنان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 95-117

حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد