کلیدواژه‌ها = مرگ‌ومیر
تعداد مقالات: 2
1. برآورد اُمیدِمهاجرت مناطق شهری و روستایی ایران 1395

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

10.22034/jips.2021.274530.1099

سیده زهرا کلانتری بنادکی؛ سعیده شهبازین


2. بررسی انطباق الگوی سنی مرگ‌ومیر در ایران با جداول عمر مدل

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 39-63

مجید کوششی؛ محمد ترکاشوند مرادآبادی