کلیدواژه‌ها = جدول عمر
تعداد مقالات: 2
1. سطح و روند تغییرات نابرابری‌های بین فردی طول عمر در ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-82

شفیعه قدرتی


2. بررسی انطباق الگوی سنی مرگ‌ومیر در ایران با جداول عمر مدل

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 39-63

مجید کوششی؛ محمد ترکاشوند مرادآبادی