کلیدواژه‌ها = گرانباری نقش
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه کیفی بسترها و پیامدهای خانوادگی اشتغال زنان در شهر یزد

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-166

طاهره کاوه‌ای‌‌سرچقا؛ ملیحه علی‌مندگاری؛ حسین افراسیابی؛ حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد