کلیدواژه‌ها = نابرابریِ بین‌فردی
تعداد مقالات: 1
1. سطح و روند تغییرات نابرابری‌های بین فردی طول عمر در ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-82

شفیعه قدرتی