کلیدواژه‌ها = جابجایی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سلامت شهری بر جابجایی شهروندان: پیمایشی در پنج منطقه منتخب شهر تهران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 159-193

10.22034/jips.2020.115598

فاطمه حیدرجماعت؛ منصور شریفی؛ علی بقائی سرابی