موضوعات = طلاق
تعداد مقالات: 4
2. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به طلاق در شهر شیراز

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 101-126

فرشاد کرمی؛ صدیقه البرزی


3. نگرش به طلاق و تعیین‌کننده‌های آن در ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 193-225

یعقوب فروتن؛ سمیه میرزایی


4. آزمون مدل نظری - مفهومی تمایل زوجین به طلاق در شهر تهران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 61-93

ملیحه علی‏‌مندگاری؛ محمود قاضی‌طباطبایی؛ سید محمدهانی ساداتی