موضوعات = مهاجرتهای داخلی و شهرنشینی
تعداد مقالات: 10
1. برآورد اُمیدِمهاجرت مناطق شهری و روستایی ایران 1395

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

10.22034/jips.2021.274530.1099

سیده زهرا کلانتری بنادکی؛ سعیده شهبازین


3. تأثیر سلامت شهری بر جابجایی شهروندان: پیمایشی در پنج منطقه منتخب شهر تهران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 159-193

10.22034/jips.2020.115598

فاطمه حیدرجماعت؛ منصور شریفی؛ علی بقائی سرابی


4. تحلیل رشد جمعیت شهرهای جدید ایران در مقایسه با شهرهای رقیب

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 3-34

10.22034/jips.2019.113850

سراج‌الدین محمودیانی؛ مجید کوششی


5. عوامل مؤثر بر نابرابری توزیع درآمد در ایران با تأکید بر نقش مهاجرت و شهرنشینی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 127-147

محمدطاهر احمدی‌شادمهری؛ ابراهیم قائد؛ مژگان مرادی


6. مهاجرت و زباله‌گردی، به‌مثابه شیوه نوظهور زیست شهری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 199-228

ستار پروین؛ علیرضا مرادی؛ ام‌‌کلثوم دنیایی؛ مریم داودی


7. تغییرات الگوهای سکونتی ایران با تأکید بر مهاجرت داخلی طی دوره 1395-1370

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 153-188

سعیده شهبازین؛ محمدجلال عباسی‌شوازی؛ عباس عسکری‌ندوشن


9. علل و تعیین‌کننده‌های مهاجرت برگشتی در ایران طی دوره 90-1385

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 183-209

رضا نوبخت؛ علی قاسمی اردهایی؛ ولی اله رستمعلی‌زاده


10. عوامل مؤثر بر مهاجرت‌های کاری از استان آذربایجان‌شرقی به استان تهران

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 117-135

علی قاسمی اردهائی؛ شهلا کاظمی پور