موضوعات = جدول عمر
تعداد مقالات: 6
1. الگوهای سنّی مرگ‌ومیر در استان‌های ایران و تطبیق آنها با جدول‌های عُمر مدل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1399

10.22034/jips.2021.242149.1073

حاتم حسینی؛ محمّد ترکاشوند مرادآبادی؛ عاطفه عزیزی شاکر


2. بررسی تحولات امید زندگی بیکاری در استان‌های ایران طی سال‌های 1395-1385

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 231-260

10.22034/jips.2020.115599

مهسا صادقی‌نژاد؛ غلامرضا حسنی درمیان


3. بررسی امکان بهبود امید زندگی ایران با حذف علل عمده مرگ طی دوره 1394-1385

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-29

محمد ساسانی‌پور؛ مصیب محبی میمندی


5. بررسی انطباق الگوی سنی مرگ‌ومیر در ایران با جداول عمر مدل

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 39-63

مجید کوششی؛ محمد ترکاشوند مرادآبادی


6. بررسی ارتباط بین حرکات جمعیت و برابری جنسیتی در ایران با استفاده از مدل‏ سری‏‌های زمانی (90-1335)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 65-93

توکل آقایاری هیر؛ فاطمه گلابی؛ مهدی شفیعی زازلی