دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی مروری

1. معرفی مدل‌سازی عامل‌بنیان در تبیین باروری پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22034/jips.2021.263638.1091

محمدجلال عباسی‌ شوازی؛ نصیبه اسمعیلی


مقاله علمی پژوهشی

2. اهمیت ازدواج و تعیین‌کننده‌های آن با تاکید بر نقش نگرش و تجربه جنسی قبل از ازدواج در دختران دانشجو در تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1399

10.22034/jips.2021.243444.1075

فریده خلج‌آبادی فراهانی


4. بررسی نابرابری های مرگ و میر کشور در بستر توسعه: مقایسه موردی دو استان گیلان و سیستان و بلوچستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1400

10.22034/jips.2021.273241.1096

محمد ساسانی‌پور؛ مهیار محبی میمندی


5. کندوکاو نقش شبکه‌های مهاجرتی در شکل‌گیری جریان‌ مهاجرت از شهرکرد به اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1400

10.22034/jips.2021.278872.1101

ملیحه علی‌مندگاری؛ حجیه‌ بی‌بی رازقی نصرآباد؛ آرزو محمودی