نگرش به طلاق و تعیین‌کننده‌های آن در ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مطابق تئوری گذار دوم جمعیت‌شناختی، تحولات وسیع و عمیق الگوهای مرتبط با شکل‌بندی خانواده، از جمله روندهای فزاینده‌ طلاق بعنوان ویژگی‌های بنیادین خانواده‌ی معاصر و جمعیت شناسی نوین محسوب می‌شوند. در همین چارچوب، تحقیق حاضر به بررسی برخی از مهمترین الگوها و تعیین‌کننده‌های نگرش به طلاق پرداخته است. جمعیت نمونه تحقیق را 2787 نفر زنان و مردان 15 سال به بالای نقاط شهری و نقاط روستایی شهرستان‌های اهواز، بابلسر، بجنورد، گنبدکاووس، محمودآباد و همدان تشکیل می‌دهند. یافته‌ها نشان داد که درحدود یک سوم افراد مورد مطالعه دارای نگرش مثبت به طلاق هستند و این الگوی کلی نیز بطور معنی‌داری، تحت‌تأثیر تعیین‌کننده‌های سه‌گانه اعم از متغیرهای جمعیت‌شناختی (مانند: سن، جنس، محل سکونت، تحصیلات)، متغیرهای مرتبط با نقش‌های جنسیتی و متغیرهای مرتبط با دینداری است. در مجموع، یافته‌های این تحقیق را می‌توان درچارچوب تئوری‌های نوگرایی و تغییرات بنیادین در نظام ارزش‌های جامعه تبیین کرد؛ بدین معنا که نگرش به طلاق بطور مستقیم و مثبت تحت تأثیر رویکردهای نوگرایانه و لیبرالی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Attitudes towards Divorce and it's Determinants in Iran

نویسندگان [English]

  • Yaghoob Foroutan
  • Somayeh Mirzaee
چکیده [English]

According to the second demographic transition theory, the substantial changes in family formation patterns such as increasing trends of divorce are recognized as the main characteristics of the contemporary family and new demography. The present study examines the major patterns and determinants of the attitudes towards divorce. This study is based on a survey conducted in rural and urban areas of Ahvaz, Babolsar, Bojnord, Gonbad Kavos, Mahmoudabad, and Hamadan. The survey was conducted among 2787 males and females aged 15 years and older . The results indicate that about one-third of the respondents hold positive attitudes toward divorce. Further, this general pattern is significantly associated with demographic determinants such as age, gender, place of residence, education, and other factors such as gender roles and religiosity. In sum, the main findings observed in this analysis tend to be consistent with the theory of modernization and changing values  suggesting that attitudes towards divorce is directly and positively affected by modern and liberal perspectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Second demographic transition theory
  • Family Changes
  • Divorce
  • gender roles
  • Religiosity
  • Iran